Ungdomsskolens resultater ligger langt over landsgjennomsnittet

I dag publiserte Utdanningsdirektoratet resultatene for årets nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn.

Rennebu barne- og ungdomsskole gjør det bra på nasjonale prøver.  Foto: Jan Inge Flå

Nyheter

Guttene i ungdomsskolen gjør det fortsatt bedre enn jentene i regning, mens jentene er sterkest i lesing.