Vil ikke justere grensen mellom Rennebu og Oppdal

Regjeringen har konkludert, det blir ingen grensejustering.

Oslo 20190606. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.   Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nyheter

I januar 2017 mottok Fylkesmannen i Sør-Trøndelag et initiativ om utredning av grensejustering for fire kretser i Rennebu kommune. Innbyggerne bak initiativet ønsket at de fire kretsene skulle bli en del av Oppdal kommune. Departementet har nå vedtatt at grensen ikke skal endres.

− Dette har vært en krevende og kompleks sak, som har ført til mye debatt i Rennebu og Oppdal. Jeg har forståelse for innbyggernes ulike ønsker. De ulike momentene i saken peker i ulik retning, men departementet har lagt særlig vekt på bruken av kommunale tjenester og konsekvensene for Rennebu kommune. Etter en helhetsvurdering har departementet derfor vedtatt ikke å endre grensen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Fylkesmannen i Trøndelag har utredet saken på oppdrag fra departementet. Fylkesmannen tilrår at departementet ikke endrer grensen på det nåværende tidspunkt. Departementet har hatt møter med kommunene og representanter for innbyggerne før vedtaket ble fattet.


Grensejusteringa: Noen vil bli skuffet, uansett

En grensejustering mellom Rennebu og Oppdal er en utrolig vanskelig sak. Hovedproblemet er at det er motstridende interesser.Dette mener Opdalingens lesere om grensejusteringssaken

Se hva folk kommenterer på facebooksiden vår!