- Man blir barnslig glad over så gode resultater

Rektor Gerd Staverløkk ved Rennebu barne- og ungdomsskole gleder seg over gode resultater på nasjonale prøver.

Rektor Gerd Staverløkk ved Rennebu barne- og ungdomsskole gleder seg over gode tall på nasjonale prøver.  Foto: Jan Inge Flå

Nyheter

Når det kommer til tallene for ungdomstrinnet, er det kun Rennebu barne- og ungdomsskole som har sine tall offentlige. I lesing ligger ungdomsskolen langt over fylkes- og landsgjennomsnittet.