Oppfordrer politikerne til å fullføre prosessen med å redde skiløypene i Gjevilvassdalen

Sju sentrale aktører i Gjevilvassdalen har startet en underskriftskampanje på nett.
Nyheter

Kommunestyret vedtok i oktober at Oppdal kommune ikke anker tingrettens dom om erstatning til grunneierne i Gjevilvassdalen. I det samme møtet ble forslaget, hvor kommunestyret ber kommunedirektøren om en utredning av konsekvensene av å trekke tilbake reguleringsplanen og dermed bortfall av strid rundt bruk av vege, også vedtatt 13 mot 12 stemmer.