Uavklart for ny brannstasjon

Flomsituasjonen i Oppdal sentrum kan gi utviklingsstopp.

Utbredelsen av 200-årsflommen med 20 prosent klimapåslag i Oppdal sentrum. 

Nyheter

Flomsikring av Oppdal sentrum er noe som til stadig er oppe til diskusjon. Utviklingsleder Jan Kåre Husa forteller at de vil få et problem om det blir ekstremnedbør og snøsmelting og at det nærmer seg en 200 eller 1000-års flom, vil det skape en situasjon med Ålma og flatbygda.