- Du investerer i din egen framtid

Oppdal ressurssenter oppfordrer bedrifter og næringsliv til å legge til rette for kompetanseheving lokalt.

Tatjana Christensen og Inger Beate Sundseth ved Oppdal ressurssenter oppfordrer bedrifter til å gjennomføre kompetanseheving for sine ansatte.  Foto: Katrine Silseth Naas

Nyheter

Tatjana Christensen og Inger Beate Sundseth ved Oppdal ressurssenter forteller at de ønsker å sette søkelys på tilbudet om kompetanseheving som finnes lokalt og oppfordre blant annet arbeidsgivere til å legge til rette for det.