Ti berusede på hestemarkedet

Tidsøyeblikk fra Opdalingens omfattende arkiv.
Nyheter

Fredag 8.11.1935