Sp vil sette en strek over skiløype på Gjevilvassveien

Dette kommer fram i et forslag som partiet la fram på et felles gruppemøte med alliansepartnerne Venstre, KrF og SV mandag kveld.

Her er noen påsketurister på ski i Gjevilvassdalen i fjor.   Foto: Jan Are Melgård

Nyheter

Oppdal Senterparti ønsker å stanse en ny rettsrunde for skiløypa på veien i Gjevilvassdalen. De ønsker å oppheve den vedtatte reguleringsplanen. Dette betyr at de vil gå bort fra veiløype og konsentrere seg om å finne alternative traseer.