Trosset eget parti - reddet videre skiløype i Gjevilvassdalen

Olav Skjøtskift (Sp) sørget for at kommunedirektørens tilrådning ble vedtatt med 13 mot 12 stemmer.

Olav Skjøtskift (Sp) gikk mot eget parti og stemte for kommunedirektørens tilrådning.   Foto: Katrine Silseth Naas

Nyheter

Kommunestyret i Oppdal behandlet saken om skiløypene i GJevilvasdalen på onsdagens møte. Saken ble diskutert frem og tilbake, men etter 4,5 time falt det et vedtak i saken. Kommunedirektørens tilrådning ble vedtatt 13 mot 12 stemmer, etter at Olav Skjøtskift (Sp) brøt ut og ikke stemte med resten av Senterpartiet og Høyre.

 Skjøtskift sier at han ikke er hundre prosent klar på hva som er rett og galt å foreta seg i denne saken.

- Jeg må uansett ta et standpunkt som jeg føler er riktig for saken, som jeg kan stå for. Det jeg kjenner på er at vi som folkevalgte må ta inn over oss det folkevalgte vi har. Derfor kommer jeg til å gå for kommunedirektørens tilrådning, sier Skjøtskift. Flertallet i saken er da Ap, SV, V, KrF, MDG og Olav Skjøtskift fra Sp.

Uenighet blant alliansen

Oppdal Sp varslet tidligere denne uka at de ønsker å stanse en ny rettsrunde for skiløypa på veien i Gjevilvassdalen. Partiet ønsker å oppheve den vedtatte løypereguleringsplanen. Dette betyr at de vil gå bort fra veiløype og konsentrere seg om å finne alternative traseer.

Det ble klart etter at de la fram forslaget under et gruppemøte og et felles gruppemøte med alliansepartnerne Venstre, KrF og SV mandag kveld.

Stor interessse

Da saken ble behandlet i kommunestyret onsdag var både brøytere, grunneiere, politikere og næringsaktører til stede i kommunestyresalen for å få med seg den politiske diskusjonen om skiløypa i Gjevilvassdalen.


Flere hadde tatt turen for å få med seg behandlingen av saken i kommunestyret i dag.   Foto: Katrine Silseth Naas

Kommunedirektørens tilrådning

  1. Kommunestyret vedtar at Oppdal kommune skal inngi aksessorisk begjæring om overskjønn (avledet anke) slik Kommuneadvokaten har redegjort for i notat av 11.11.2019, jfr. vedlegg 2 til denne sak.
  2. Kommunestyret tar redegjørelse for prosess ved trekking av reguleringsplan, jfr. notat fra kommuneadvokaten av 11.11.2019, jfr. vedlegg 4 til denne sak, til etterretning.