Etter tretten års kamp blir de endelig hørt

Etter tretten års kamp fra lokalbefolkningen varsler Statens vegvesen om at det endelig er funnet midler til veilys på Ulsberg.

Janne Eggan og Ola T. Lånke er nåværende og tidligere leder i Trafikksikkerhetsutvalget i Rennebu kommune. Mandag kveld deltok de begge i fakkeltoget som markerte at det etter tretten års kamp endelig ser ut til at den farlige avkjørselen på Ulsberg blir lyssatt.  Foto: Jan Inge Flå

Nyheter

Med tidligere og nåværende leder av kommunens trafikksikkerhetsutvalg i front, gikk beboerne på Ulsberg mandag i fakkeltog. Av pur glede.