- Redselen for at det skal skje en alvorlig ulykke er stor

Gang- og sykkelvei-prosjektet for Brudalen-Festa rykker tilbake til start.

Kari Toftaker i prosjektgruppa håper å kunne fremskynde prosjektet. De har fått forespeilet en oppstart av arbeidet med gang- og sykkelvei i 2022.   Foto: Katrine Silseth Naas

Nyheter

Å få på plass en gang- og sykkelvei mellom Brudalen-Festa langs riksveg 70, har vært et pågående prosjekt siden 90-tallet. I forrige uke inviterte Statens vegvesen inn til et grunneiermøte.