Har på ingen måte gitt opp drømmen om en fullskala OVS-utbygging

Flere partier har gitt uttrykk for at hovedutvalgets vedtak om å gå for en «billigløsning» ved OVS ikke trenger å bli det endelige resultatet.

Rektor Torkild Svorkmo-Lundberg drømmer om nye og tidsriktige lokaler ved OVS.  Foto: Jan Are Melgård

Nyheter

Onsdag behandlet hovedutvalget for utdanning i fylkeskommunen utbyggingen på Oppdal videregående skole (OVS). Der ble fylkesrådmannen innstilling om å gå for et «billig» utbyggingsprosjekt med en investeringsramme på 110 millioner kroner enstemmig vedtatt.