Her er navneforslagene til den nye idrettshallen

Kuben kan bli navnet på Oppdals nye idrettshall.

Den nye idrettshallen i Oppdal kan få navnet «Kuben».  Foto: Jan Are Melgård

Nyheter

Navnekomiteens leder, Torkild Svorkmo-Lundberg, informerer i en e-post at komiteen nå har plukket ut tre navn som forslag til navn på den nye idrettshallen i Oppdal. De tre navnene er, i prioritert rekkefølge:

  1. Kuben
  2. Vikinghallen
  3. Sportshallen

Komiteen skal levere sin innstilling innen 28.11. Innstillingen vil inneholde begrunnelse for navnene og en redegjørelse for arbeidet. Endelig avgjørelse tas av Fylkesutvalget i desember.