Minst 800 millioner kroner i kompensasjon til pelsdyrnæringen

Landbruksdepartementet har kommet fram til en kompensasjonsordning for pelsdyrbøndene som må legge ned driften.

  Foto: John Lerli

Nyheter

Regjeringen høstet mye kritikk for sitt første forslag til erstatning for bøndene som blir rammet av pelsdyrforbudet. Onsdag la Landbruksdepartementet fram den endelige forskriften.

Ordningen anslås å koste mellom 800 og 850 millioner kroner, men det er ikke satt noen øvre ramme.

– Jeg har lyttet til innspillene i høringsrunden og gjort flere forbedringer i kompensasjonsordningen. Det betyr at flere oppdrettere kommer vesentlig bedre ut. I arbeidet med den endelige forskriften har jeg hatt god dialog, og et nært samarbeid, med regjeringspartiene på Stortinget som har kommet med viktige innspill, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i en pressemelding.


Pelsdyrnæringen: «Manglende kunnskaper eller utspekulert motvilje»

Det å basere seg på bokført verdi i stedet for takst er enten manglende kunnskaper om hva bokført verdi er, eller så er det en utspekulert motvilje mot å gi en full kompensasjon.

 

Uro på Stortinget

Representanter for regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet truet nylig med å stemme for et Senterparti-forslag om «full kompensasjon» dersom ikke regjeringen sikrer pelsdyrbøndene bedre ordninger enn den som først ble foreslått.

Før forskriften ble fastsatt, har det vært dialog med regjeringspartiene på Stortinget for å sikre ryggdekning for ordningen, etter det NTB erfarer.

I utgangspunktet er kompensasjonsordningen en forskrift som ikke trenger Stortingets godkjentstempel. Men da Stortinget vedtok pelsdyrforbudet, krevde de folkevalgte å bli holdt orientert om hvordan kompensasjonsordningen ville slå ut.

Forslaget om å avvikle pelsdyrnæringen innen 1. februar 2025 var Venstres store seier i Granavolden-plattformen og ble vedtatt av Stortinget i juni i år.


Pelsdyrfarmerne skal få et godt oppgjør

Venstre vil gi pelsdyrbøndene skikkelig kompensasjon.

 

Mer til minkoppdrettere

Blant innspillene i høringsrunden var at de som driver med mink ville få for lite. Ifølge forskriften departementet nå har lagt fram, kan minkoppdrettere få utbetalt en standardsats på 2.150 kroner per tispe, eller kompensasjon for bokført verdi samt 420 kroner per avlstispe og full dekning for opprydding. For enkelte produsenter vil dette øke kompensasjonen med flere millioner kroner, ifølge departementet. For rev blir kompensasjonen på 840 kroner per avlstispe, i tillegg til bokført verdi og opprydding.

Regjeringen vil også gi oppdrettere som er mellom 62 og 67 år en bedre ordning enn det som opprinnelig var foreslått. Det åpnes dessuten for at eiere av pelsdyranlegg som var i bruk 15. januar 2018 får dekket utgifter til opprydding selv om det ikke var dem som drev pelsdyroppdrettet.

De som har oppgradert anleggene mellom januar 2017 og 2018, vil få en særskilt vurdering.

I tillegg til de ulike kompensasjonsordningene, setter regjeringen av 100 millioner kroner til omstilling for pelsdyrbøndene.

– Selv om vi nå har gjort flere endringer som forbedrer kompensasjonsordningen, vil vi når forskriften har begynt å virke, overvåke om ordningen gir urimelige utslag i enkelttilfeller slik Stortinget har bedt om, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.


Pels-avvikling medfører stort stress over tid: - Det ødelegger deg ikke bare psykisk, men fysisk også

Pelsdyrbonden Øystein Storholm er ferdig med å diskutere pels-oppdrett. Nå retter han fokus mot familiene som snart mister levebrødet og alt de har bygd opp gjennom et langt arbeidsliv.- Pelsdyroppdrettere vil få den kompensasjonen de har rett på

Statsbudsjettet og kompensasjon til pelsdyroppdrettere.