Vedtok å ansatte flere med hull i CV-en eller nedsatte funksjonsevner

Høyre fikk gjennomslag for flere saker i formannskapet, men forslagene om flomsikring og miljøfokus ble nedstemt.

Formannskapet ønsker ikke å bruke penger på flomsikring.  

Nyheter

Formannskapet hadde tirsdag budsjettbehandlingsmøte, hvor alle partiene fikk legge frem sine forslag.