Konkurs i byggefirma får lokale konsekvenser

Idehus Refseth Bygg AS gikk onsdag denne uka til skifteretten med oppbudsbegjæring, noe som får betydning for planlagt byggeprosjekt på Berkåk.

Det er i Løkkjveien på Berkåk at Idehus Refseth Bygg AS hadde oppsjon på tomter.  

Nyheter

Onsdag gikk det Størenbaserte byggefirmaet Idehus Refseth Bygg AS til skifteretten og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.