Nå er langhuset på plass på Vang

Nå nærmer langhuset på Vang-feltet seg snart ferdig.

Ingvill Dalseg og Jon Sneve gleder seg stort over at langhuset på Vang-feltet nå kommer opp.   Foto: Katrine Silseth Naas

Nyheter

Utbyggingen av Vang-feltet er godt i gang og i dag tok langhuset på gravfeltet form. Det er Olav Solberg AS som har ansvaret for bygging av inngangsportal til selve gravfeltet og et toalettbygg knyttet til området. De har leid inn Snøhetta Element AS til å lage elementene til huset.