Det kan bli ølbryggeri i nye «Vetltorget»

Det røper Johan Schønheyder i radioprogrammet God Morgen Trøndelag på NRK P1.

Mandag ble det forsøkt å flytte Vetltorget, uten å lykkes. Tirsdag skal det gjøres et nytt forsøk.   Foto: Fredrik B. Lange

Nyheter

Vetltorget er på flyttefot grunnet utbyggingen til Domus Oppdal. Det gamle bygget som tidligere huset kunster Mali Anette Hoel, skal flyttes til tomta til Aune gård i Nyvegen, på andre siden av Grillkroa.