Ber folk samle jervebæsj

Rovdata oppfordrer alle til å ha med seg rene plastposer på tur for å plukke opp biologisk materiale fra jerv.

Resultatene fra analysene brukes til å overvåke og kartlegge arten i Norge og Sverige, og til å vurdere hvordan den utvikler seg over tid. 

Nyheter

Rovdata oppfordrer alle til å ha med seg rene plastposer på tur for å plukke opp biologisk materiale fra jerv.

Prøver skal leveres til Statens naturoppsyn (SNO) lokalt.

Prøvene vurderes av SNO, som ved mistanke om at de stammer fra jerv videresender prøvene til Rovdata for DNA-analyser.

Resultatene fra analysene brukes til å overvåke og kartlegge arten i Norge og Sverige, og til å vurdere hvordan den utvikler seg over tid.

Innsamlingsperioden for biologiske prøver fra jerv finner sted fra 1. januar til 1. juni hvert år.

Dette opplyser Rovdata på sine nettsider.


Jervtispe skutt i Midtre Gauldal

Felling under ordinær lisensjakt.Færre tamrein tas av rovvilt i Trøndelag

Hittil i år er 121 tamrein tatt av rovvilt i Trøndelag, det laveste på 13 år, viser tall fra Statens Naturoppsyn.