Tar politisk ledelse sitt samfunnsøkonomiske ansvar på alvor?

Har Oppdals politikere forstått verdien av Turistforeningens etablering i regionen?
Nyheter

Skrevet av Børge Dahle:

Oppdal er et handelssentrum for fastboende og fritidsbefolkning i vår fjellregion. At politisk ledelse har en helhetlig samfunnsøkonomisk forståelse og baserer utviklingen på denne kunnskapen er avgjørende for å sikre velferdssamfunnet inn i framtida.


Gjevilvasshytta blir stengt i vinter

Årsaken er et uforutsigbart skiløypetilbud.

 

Oppdalssamfunnets vekst er mye større enn innbyggertallet skulle tilsi. Det skyldes at regionen har en stor fritidsbefolkning. Forutsetningen for dette er at regionen har attraktive kultur, natur og fritidsopplevelser. Hyttefolket kjøper seg tilgang til disse opplevelsene. Tilflytting til regionen av fastboende i den senere tid, er også i høy grad basert på det mangfoldige fritidstilbudet. Derfor er det politisk ledelses ansvar å ta være på regionens styrker og videreutvikle disse.


Politikernes prioriterte samfunnsansvar er å sikre befolkningens velferd og helse. Velferdstjenester er avhengig av økonomi og kompetanse. Oppdal har høy kvalitet på tjenester takket være dyktige fagfolk og gode inntekter. Dette er basert på en god skatteinngang fra et sterkt næringsliv. Oppdals mangfold av næringsvirksomhet er ikke  mulig uten fritidsbefolkningens bidrag. Derfor har Oppdal utviklet seg til et  handelssentrum for hele regionen.


Framtiden må bygge på kompetanse og innovasjon. Ikke bare for å sikre velferden, men også for å lykkes med å nå bærekraftmålene. Oppdal har fått en gavepakke fra staten i  Innovasjonsbygget som er under oppføring. 


En «gudegave» er gitt Oppdal, vakre naturlandskap som tidligere generasjoner har forvaltet på en forsvarlig måte og skapt mangfoldige og attraktive kulturlandskap. Har Oppdals politikere forstått verdien av Turistforeningens etablering i regionen? Gjevilvasshytta som besøksmål sommer som vinter har stor betydning for Oppdals omdømme, økonomi, næringsliv og med det befolkningens velferd. Konflikten om skiløype i Gjevilvassdalen har vært opprivende og skapt motsetninger i deler av lokalsamfunnet som svekker velferd og helse for mange. Det er faktisk politikernes ansvar å ta tak i dette og få stoppe en videre eskalering.


En klar og tydelig politiske ledelse må ta grep og vise ansvar i denne saken. Unnlatelse her vil kunne være en indirekte trussel for Oppdals framtid. En kan i noen grad forstå enkelt grunneieres misnøye og opplevelse av urettferdighet, men deres reaksjonsstrategier er særdeles ukloke. Det fatale i denne saken er imidlertid politisk ledelses unnlatelse av å vise sitt ubestridte samfunnsøkonomiske ansvar og med det ansvar for befolkningens velferd og helse.


Man burde også ha forventet at næringslivet hadde stått samlet i denne saken og vist en helhetlig og samlet forståelse av hvor økonomisk avhengig regionen er av at fritidsbefolkningen føler seg ivaretatt. Hvilken forståelse har Oppdal Næringsforening i denne saken? En forståelse og et verdistandpunkt som er særdeles viktig for å utvikle en masterplan for Oppdal.


Tråkket skiløype i helga - nå er veien brøytet

Det skulle ikke ta lang tid før skisporene på Gjevilvassveien ble brøytet bort.