Hvem fortjener å bli «Årets bedrift»?

Du kan nominere kandidater i Oppdal og Rennebu.

2018-vinnerne Anne Berit Dahlen og Stig Otto Strand fra Vitnett gratuleres av tidligere redaktør i Opdalingen, Truls Lereggen.  Foto: Jan Are Melgård

Nyheter

For niende gang skal Opdalingen og Oppdalsbanken sammen med Nasjonalparken Næringshage kåre «Årets bedrift» i Oppdal og Rennebu. Utdelingen skjer under næringslivskonkurransen, som er 26. og 27. mars. Konferansen har pleid å være på høsten, men ble i fjor flyttet til mars. Det ble dermed ikke kåret årets bedrift i fjor.


Næringskonferansen utsettes

Avbud fra to sentrale innledere fører til at næringskonferansen forskyves fra høsten til senvinteren.


Prispenger og markedsføring

Prisen er i år på 15.000 kroner fra Oppdalsbanken, samt markedsføring i Opdalingens kanaler til en verdi av 45.000 kroner og et diplom som synlig bevis på vinnerbedriftens enestående arbeid siste år. Formålet med prisen er å skape oppmerksomhet rundt bedrifter som bidrar til vekst, optimisme, skaper resultater og gir økt verdiskapning for næringslivet i Oppdal og Rennebu.

Nominer din kandidat

Om du ønsker å nominere en bedrift, så sendes nominasjonen på e-post til Ragnhild Plassen Vik (ragnhild@nasjonalparkhagen.no) i Nasjonalparken Næringshage innen 10. februar. Deretter kommer juryen sammen for å nominere et finalefelt, som så blir portrettert i Opdalingen. Vinneren blir valgt ut blant disse, og avgjørelsen presenteres på Næringskonferansen.

I juryen sitter en representant fra Oppdalsbanken og Opdalingen, samt fjorårets vinner (Vitnett) og representanter for næringslivet i henholdsvis Rennebu og Oppdal.


Næringskonferansen

Vitnett ble årets bedrift

 

Kriteriene

Dette er premissene for prisen: «Årets bedrift» skal deles ut til en bedrift med hovedkontor i Oppdal og Rennebu som har en solid og troverdig lokal forankring. I sin vurdering skal juryen ta hensyn til bedriftens økonomiske utvikling, arbeidsmiljø og de ansattes generelle arbeidsvilkår, kompetanse og mulighet til å utvikle bedriften. Prisen er ingen gründerpris, men juryen skal likevel være oppmerksom på nye initiativ og nyskapning i distriktet.

At bedriften kan være en viktig pådriver til å skaffe nye arbeidsplasser i området skal telle ekstra positivt. Bedriften bør være godt synlig i lokalsamfunnet, og gjerne en aktiv samfunnsaktør. Bedriften skal også være en positiv pådriver til samarbeid på tvers av fagområder der det er naturlig og praktisk gjennomførbart. Prisen kan, dersom juryen finner det riktig, tildeles en bedrift som helt spesifikt er et eksempel til etterfølgelse. Juryens avgjørelse er endelig og juryen kan fra år til år selv å vekte spesifikke punkt i premissene.

Tidligere vinnere av Næringslivsprisen er Vitnett, Oppdal Spekemat, VPG, LH Bygg, Admento, Elotec, Lund Hyttebygg og Otretek.