Slik blir det nye krysset på E6

Kostnadsrammen på prosjektet vil ligge på 3,7 millioner kroner.

Slik blir det nye krysset på E6 ved Bjørkmoen.  Foto: Illustrasjon Statens vegvesen

Nyheter

I området Bjørkmoen har det de senere årene vært stor byggevirksomhet med mange nye boliger. Arbeidet med Biltema er godt i gang.