Hva om å gi seg med på verdens beste hobby?

Hjelpekorpset vil gjerne ha påfyll av flere aktive medlemmer.

Ove Einar Drugudal nøler ikke med å karakterisere arbeidet i hjelpekorpset som verdens beste hobby.  Foto: Rennebu Røde Kors Hjelpekorps

Nyheter

Leder i Rennebu Røde Kors Hjelpekorps, Ove Einar Drugudal, sier at korpset blir veldig glad hvis det er flere som vil gi seg med på en meningsfull fritidsbeskjeftigelse.