Vannledningen til Driva er lagt om, neste uke står sentrum for tur

Natt til torsdag var rundt 50 abonnenter i Driva uten vannforsyning. Og neste uke kappes hovedvannledningen inn til Oppdal sentrum.

Rundt 50 abonnenter ble natt til torsdag vannløse på grunn av arbeidet med gang- og sykkelvei i Drivdalen.   Foto: Jan Are Melgård

Nyheter

På grunn av arbeidet med ny gang- og sykkelveg langs E6 sør for Oppdal, ble vannforsyningen til innbyggerne på Driva stengt av mellom klokken 23:00 onsdag kveld og 07:00 torsdag morgen.