- Vi er ute etter en person som er ryddig og kreativ

Fjell- og fårikålfestivalens prosjektgruppe utlyser nå festivalsjefstillingen som ble ledig da Stein Mellemseter gikk av etter fjorårets festival.

Stein Mellemseter ga seg etter fjorårets festival. 

Nyheter

Etter 19 år takket i fjor Stein Mellemseter for seg som sjef for Fjell- og fårikålfestivalen. Han har ledet Fjell- og fårikålfestivalen siden 2000, men ønsker nå å overlate ansvaret til yngre krefter.

- Det er en tid for alt. Jeg har fått være med å utvikle Oppdals største årlige arrangement og føler meg godt fornøyd med resultatet, sa Mellemseter etter fjorårets festival. Nå søker styringsgruppa for festivalen etter en ny festivalgeneral.

- Vi søker nå en person som kan utvikle Fjell- & Fårikålfestivalen videre, og få utløst festivalens fulle potensiale. Dette er en stor mulighet for den riktige personen, heter det i utlysningen. Den nye sjefen skal blant annet lede de nesten 50 personene som står på for at festivalen blir en realitet. Arbeidsmengden er ca. tre måneder fordelt på ett år, men mest intensivt er det fra august til november.

- Se inn i glasskula

Morten Olsen, som til daglig er leder for ONFs gruppe for handel og service, har fått i oppgave å lede jakten på ny festivalsjef.

- Vi leter etter en ryddig og kreativ person, som evner å se litt inn i glasskula og se hva det kan være lurt å fornye og hva som bør videreføres. Festivalen har fungert veldig godt, så det er ikke sånn at vi på liv og død må forandre på så mye, men du bør være åpen for nye impulser, sier Morten Olsen til Opdalingen.

I etterkant av fjorårets festival, ble det nevnt i media flere ganger at det var bare å melde seg hvis noen skulle være interessert i å overta.

- Det har ikke vært den helt store interessen. Samtidig ønsker vi også at denne prosessen skal være åpen, så alle skal få mulighet til å søke. Derfor går vi nå ut for å annonsere etter en ny festivalsjef.

Olsen forsikrer om at prosjektgruppa ikke har panikk, men at det samtidig begynner å haste litt med å få på plass en ny leder.

- Snart må vi ha inn noen som kan begynne å inngå avtaler og planlegge neste års festival. Stein blir med videre for hjelpe den nye festivalsjefen med sin erfaring i en overgangsperiode.

- En avgjørende funksjon

Den som får prosjektstillingen, vil først og fremst ha en koordinerende funksjon for Fjell- og fårikålfestivalen.

- Det er en helt avgjørende funksjon for festivalen. Festivalsjefen har en prosjektgruppe som står bak seg, men den utøvende personen er veldig viktig. Det er dessverre ikke mulig for oss å tilby en fast stilling, så det er snakk om en prosjektstilling på cirka tre måneders arbeid. Arbeidet fordeles utover hele året, men det spisser seg nok litt ekstra på høsten.

Olsen skryter av innsatsen Mellemseter la ned gjennom mange år som festivalsjef.

- Stein er veldig ryddig og har styrt festivalen med en fast og god hånd. Ikke minst økonomisk, hvor festivalen har gått i pluss hele veien. Det er takket være god styring.

Søknadsfristen går ut allerede fredag 24. januar.

- Det går litt fort i svingene, men sånn må det bli. Skulle det ikke være nok interesse, så har vi en plan B, uten at jeg vil si noe mer om det. Det er ingen fare for festivalen sin del, sier Olsen og fortsetter:

- Etter fristen, skal vi ha et møte og se på hva vi har fått inn. Så må vi ta et valg. Deretter er det egentlig bare å hoppe ut i det for den som får jobben.


Stein Mellemseter gir seg som festivalgeneral

Endringer i prosjektledelsen.

 

Skal utvikle Oppdal videre - ønsker 100 bedrifter med på laget

En prosjektgruppe nedsatt av Oppdal næringsforening (ONF) utarbeidet i 2012 en masterplan for Oppdal. De siste sju årene har flere av ideene i masterplanen blitt satt ut i livet.