Nå er Rennebu barne- og ungdomsskole offisielt medlem av Ungt entreprenørskap

I mangel av andre møbel stilte ordføreren opp som bord da rektoren signerte avtalen.

Rektor ved Rennebu barne- og ungdomsskole, Gerd Staverløkk, signerer avtalen. Regine Berglund fra Ungt entreprenørskap Trøndelag er strålende fornøyd, mens ordører Ola Øie denne gang må finne seg å bekle rollen som bord.  Foto: Jan Inge Flå

Nyheter

I forbindelse med messa Ung skaperlyst i Rennebuhallen, signerte rektor ved Rennebu barne- og ungdomsskole (RBUS), Gerd Staverløkk, en avtale med Ungt entreprenørskap Trøndelag.