Elektrisitetsverk betegnes som «merkelig»

Tidsøyeblikk fra Opdalingens omfattende arkiv.
Nyheter

Torsdag 3.2.1938