Frp og regjeringen enige om pelsdyravtale

Fremskrittspartiet og regjeringspartiene er enige om en kompensasjonsordning for pelsdyrbøndene som må avvikle brukene. Hva den vil koste, er det umulig å si.

Illustrasjonsbilde.  Foto: John Lerli

Nyheter

Frp, Høyre, Venstre og KrF er blitt enige om å droppe erstatning basert på bokført verdi eller antall avlstisper. I stedet blir kompensasjonen basert på en verdivurdering av hvert enkelt pelsdyranlegg, heter det i avtalen som ble presentert tirsdag formiddag.

De fire partiene vil nå definere saken som et «ekspropriasjonsartet inngrep» – til tross for at regjeringen tidligere har sagt at det ikke var snakk om ekspropriasjon. Begrepet betyr at staten fratar noen deres eiendom med tvang, og at de derfor får en økonomisk kompensasjon for det.

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) og Frps landbrukspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen sier det var nødvendig fordi den opprinnelige ordningen ga urimelige utslag.

– Vi kom opp i store summer, og med dette får vi en jevnere fordeling, sa Bollestad.

– Å taksere er den mest rettferdige måten å gjøre det på. I den andre modellen fikk vi en del skeive utslag, tilføyer Johansen.


Pelsdyrbonden fra Oppdal: - Stemningen er bedre enn på lenge

Øystein Storholm er forsiktig med å juble for høyt før det nye kompensasjonsforslaget er endelig vedtatt. Likevel påpeker han hvor stolt han er av sine kolleger, som har stått på og kjempet for full kompensasjon i lang tid.

 

Vil sannsynligvis bli dyrere

Det er ikke satt noen økonomisk ramme for erstatningsordningen de fire partiene på borgerlig side nå er enige om. Det siste forslaget som lå på bordet fra regjeringens side, hadde en økonomisk ramme på vel 800 millioner kroner.

Det er per i dag umulig å si hva ordningen vil komme til å koste fordi kompensasjon skal bygge på taksering av de enkelte gårdsbrukene. Bollestad vedgår at det er sannsynlig at det blir høyere enn den rammen som hittil er lagt til grunn.

Den nye ordningen må forankres i en forskriftsendring. Landbruksministeren sier hun gjør alt hun kan for å få den på plass så snart som mulig.

– Jeg skal gjøre det jeg kan for å få det ferdig før sommeren. Det tar fire-fem uker å utarbeide forskriften, og etterpå skal den på høring. Det betyr at den tidligst vil være klar i mai-juni, sier Bollestad.

Venstre-seier

Avtalen ble klar bare en time før spørsmålet skulle debatteres i Stortinget, basert på et forslag fra Senterpartiet om å gi pelsdyrbøndene «full erstatning».

Det var Venstre som i regjeringsforhandlingene, først på Jeløya i 2018 og så på Granavolden i fjor, fikk gjennomslag for å avvikle pelsdyrnæringen innen 2025. Men diskusjonen om erstatning for pelsdyrbøndene som tvinges til å avvikle, har vært lang og kronglete. Ordningen har flere ganger vært jekket betydelig opp.

Representanter fra både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre har vært misfornøyde med kompensasjonen som har vært foreslått.

Høyres Margunn Ebbesen i næringskomiteen er glad for enigheten som nå er på plass, og sier at pelsdyrforbudet har vært en krevende sak for de berørte bøndene.

– Derfor har det vært viktig å få på plass en kompensasjonsordning. Det var viktig at vi nå fikk på plass en ordning som gir forutsigbarhet i stedet for å gå i gang helt på nytt med nye utredninger som skulle legges fram for ny stortingsbehandling, slik Ap og Sp ville, sier hun.


Pelsdyrbønder: - Vi fraranes to tredjedeler av verdien på gårdene

12 pelsdyrbønder mener de taper 73 prosent av verdiene sine med regjeringens erstatningsforslag.

 

Sp har tro på flertall for økt erstatning til pelsdyrbønder

Frp lander onsdag sitt syn på hvor mye pelsbøndene skal få i erstatning. Ap og Sp presser på for å få partiet med på å gi bøndene langt mer enn dagens ordning.