Ønsker ikke å kjøpe skisenteret

Formannskapet i Rennebu mener dette ikke inngår i kommunens prioriterte oppgaver.

Nerskogen skisenter  Foto: Arkiv

Nyheter

«Rennebu kommune ønsker ikke å benytte seg av mottatt tilbud om kjøp av Nerskogen skisenter. Vedtaket begrunnes med at eierskap og drift av skisenter ikke inngår i kommunens primæroppgaver, og kan derfor ikke prioriteres.»