Oppdaling valgt inn i styret for Trøndelag SV

Partiet ruster seg til stortingsvalget neste år.

Nyvalgt SV-leder i Trøndelag Ottar Michelsen (midten), nestleder Ellen Samuelsen og Tore Aasheim.   Foto: Trøndelag SV

Nyheter

Tore Aasheim fra Oppdal SV ble valgt inn som kasserer og nytt medlem av arbeidsutvalget (AU) i Trøndelag SV på årsmøtet som arrangert av fylkeslaget på Stjørdal nå i helga.

Aasheim er 1. vara for SV i Oppdal kommunestyre, leder av hovedutvalget for Kultur, Idrett, Friluftsliv og Frivillighet, samt at han er kommunestyrets representant i Kirkelig Fellesråd og Oppdal ungdomsråd.

Årsmøtet i Trøndelag SV valgte en helt ny ledertrio for partiet, som nå ruster seg foran stortingsvalget neste år.

Ny leder ble Ottar Michelsen (Trondheim), mens Ellen Samuelsen (Steinkjer) ble valgt til ny nestleder. Tore Aasheim (Oppdal) ble valgt til kasserer, og disse tre utgjør partiets nye arbeidsutvalg.


Flere lokale søkere til attraktiv jobb

Flere lokale navn på lista over de som ønsker å bli ny Kultur- og næringskoordinator i Rennebu kommune.

 

Årsmøtet valgte og gjenvalgte også fem styremedlemmer: Victoria J. Skjønhaug (Levanger), Astrid Kjelsnes (Trondheim), Øyvind Næss (Ørland), Gudrun Lidal (Stjørdal) og Kåre Aalberg (Namsos). I tillegg stiller SU med egen representant i styret. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Valgkomiteens leder, tidligere varaordfører i Trondheim, Knut Fagerbakke, informerte årsmøtet om at man hadde lagt vekt på kjønn, alder, erfaring og ikke minst geografi i det nye Trøndelag-fylket.

Sånn sett representerer Aasheim den helt sørlige delen av fylket, fjellregionen med kommuner som Oppdal og Røros.

I et av sine innlegg på årsmøtet vektla Aasheim viktigheten av å satse på landbruk, og da i særs et bærekraftig og miljøpositivt fjellandbruk, i tida som kommer.

Selv om Nord- og Sør-Trøndelag er slått sammen til ett fylke, må man på grunn av gjeldene lover stille med egne valglister for de gamle fylkene ved neste stortingsvalg. Aasheim ble også valgt til å sitte i nominasjonskomiteen for valglista for det gamle Sør-Trøndelag.


Vil at du skal få si din mening foran kommunestyret

Oppdal SV har sendt inn en interpellasjon til kommunestyret 12. desember.