Vil sikre seg muligheten til å utvide miljøstasjonen

Setter i gang arbeidet med detaljregulering av Oppdal miljøstasjon.
Nyheter

I fjor høst ba Oppdal kommune ved tekniske tjenester om et møte for igangsetting av detaljregulering av Oppdal miljøstasjon. Møtet ble gjennomført i oktober og befaring i planområdet ble gjort samme dag.