Vil sette begrensninger for produksjon av sau- og lammekjøtt

Fire landbruksorganisasjoner fra Oppdal ber om strengere regulering for å motvirke overproduksjonen av sau- og lammekjøtt.

Landbruksorganisasjonene i Oppdal ønsker strengere regulering av sau- og lammekjøttproduksjonen.  Foto: Paul Kleiven/NTB Scanpix

Nyheter

Landbruksnæringa i Oppdal står samlet og stiller helt spesielle forventninger til forhandlingspartene. Fore foreninger tar i et brev til Norges bonde- og småbrukarlag og Norges bondelag til orde for å ta overproduksjonen av sau- og lammekjøtt på alvor. Nå ber de om strengere produksjonsregulering.