Flere reisende på Dovrebanen

Enda flere tok toget i 2019.

I 2019 var det flere som reiste med regiontoget mellom Trondheim - Oslo.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

Samlete tall for 2019 viser fortsatt vekst for Vy og ved utgangen av året var det gjort over 73 204 390 millioner reiser med Vy tog i Norge. Tallene er inkludert Gjøvikbanen.