Viderefører populært tilbud om sommerjobb

Rennebu kommune lyser ut 32 sommerjobber innen ulike fagfelt.

Rennebu kommune lyser ut i alt 32 sommerjobber rettet mot ungdom.   Foto: Jan Inge Flå

Nyheter

Rennebu kommune viderefører sitt mangeårige tilbud der de tilbyr ungdom sommerjobb i kommunen. Jobbene er fordelt innen flere fagfelt, der de fleste er lagt til sykehjemmet og innen teknisk drift.