Har sendt ut permitteringsvarsel, men håper å slippe å ta det i bruk

Daglig leder ved Palmer Gotheim Skiferbrudd AS, Jon Suleng sier at de ikke trenger å permittere ansatte enda, men at varsel er sendt ut.

Jon Suleng håper å slippe permisjoner i den vanskelige tida. 

Nyheter

Flere er blitt permittert fra sine jobber i landet som følge av koronakrisen. Også Palmer Gotheim Skiferbrudd har sendt ut permitteringsvarsel, men daglig leder Jon Suleng håper at de skal slippe å permittere sine ansatte likevel.