Stor mangel på arbeidskraft i landbruket

Det er stor mangel på arbeidskraft i landbruket, og behovet for norske sesongarbeidere vil øke i tiden fremover, sier landbruksminister Olaug Bollestad (KrF).
Nyheter

– Landbruket står foran en arbeidsintensiv periode, og det haster å få på plass gode løsninger, sier Bollestad.

Jord- og skogbruket har vanligvis benyttet seg av utenlandske sesongarbeidere. Men som følge av økt grensekontroll, stengte flyplasser og karanteneregler under koronakrisen, må norske bønder i større grad basere seg på norsk arbeidskraft i tiden fremover.

– Behovet er stort, og det er viktig at det nå kommer løsninger som sikrer at bonden får tak den arbeidskraften som trengs, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Bønder som mangler arbeidskraft og dem som ønsker å jobbe i landbruket, oppfordres til å melde seg gjennom kanaler som arbeidsplassen.no og Norske Landbrukstenester.


Flere har søkt om dispensasjon om å være på hytta i Oppdal

Oppdalsordfører Geir Arild Espnes synes unntaket i hytteforbudet til regjeringen er merkelig.ONF oppfordrer alle til å handle lokalt

Leder Morten Olsen i Oppdal Næringsforenings faggruppe for handel og service ber folk støtte opp om lokalt næringsliv.