Nye prøver tas daglig - ingen nye smittetilfeller

Nå er cirka 60 personer testet for koronasmitte i Rennebu.

Ola Øie. Bildet er fra et møte ved Rennebu frivilligsentral i 2019.  Foto: Jan Are Melgård

Nyheter

- Det er tatt cirka 60 prøver i Rennebu så langt. Prøvene er tatt på bakgrunn av kriteriene for prøvetaking gitt av Folkehelseinstituttet.

Ingen av de siste prøvene har gitt utslag for korona. Dermed er det fortsatt kun to personer som er smittet i Rennebu kommune. Ordføreren forteller at det fortsatt gjøres daglige tester i kommunen.

- For de som ble ilagt hjemmeisolasjon forrige uke, vil denne opphøre torsdag 26. mars klokken 18:00. For de som har smitte er hjemmeisolasjonen gjeldende til 7 dager etter symptomfrihet, sier Øie.

Frivilligsentralen jobber for tiden med å engasjere såkalte ringevenner.

- De rapporterer også at det er en økning i etterspørselen for matombringing og utkjøring av dagligvarer. Det er svært gledelig å se hvor mange som har stilt seg til rådighet som frivillige i Rennebu. Det gjør meg utrolig stolt.

Øie benytter samtidig anledningen til å, på vegne av kriseledelsen i Rennebu kommune, gi en honnør til befolkningen som er med på denne dugnaden.

- Sammen så klarer vi dette! Hold hodet kaldt og hjertet varmt.