Tilnærmet normal framdrift på E6 Soknedal

Tross koronaviruset går fortsatt anleggsarbeidene på ny E6 gjennom Soknedal stort sett som normalt.

E6 Soknedal 18. mars.  Foto: Geir Skjold-Johnsen, Statens vegvesen

Nyheter

- Med stort fokus på smittevern og en del ekstra anstrengelser med bytting av personell går arbeidene fortsatt stort sett som normalt på anlegget, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen i en pressemelding til Opdalingen.