Berørte parter vil bidra til en positiv utvikling i Vangslia

Flere har nå kommet med sine innspill til detaljreguleringplanen for Vangsløkkja hytteområde og P-plass ved Oppdal skiheiser.

Slik vil det nye trafikkbildet i Vangslia se ut. Både rundkjøring, gangfelt og flere parkeringsplasser skal gjøre det mer trafikksikkert både for myke trafikanter, hyttefolk og bilister og ferdes i området.  

Nyheter

De første uttalelsene i forbindelse med den nye parkeringsløsningen i Vangslia har kommet inn. Berørte naboer, mattilsynet og Trøndelag brann- og redningstjeneste har alle sendt inn sine innspill i saken.