Viderefører lokale vedtak angående reise og opphold

 

Nyheter

Kommuneoverlegen i Rennebu vedtok i møte onsdag 25. mars å videreføre det lokale vedtaket om reise og opphold i kommunen.

Vedtak knyttet til innreiserestriksjoner fra fylkene sør for Dovre videreføres fra 26. mars og gjelde frem til og med 2. april kl. 18.00. Perioden kan forlenges i tråd med Regjeringens øvrige restriksjoner.

Vedtak om inn og utreiserestriksjoner, samt overnattingsforbud videreføres fra 28.mars til og med 2.april kl. 18.00. Perioden kan forlenges i tråd med Regjeringens øvrige restriksjoner.
Vedtakene gjøres av kommuneoverlegen med hjemmel i Smittevernloven paragraf 4-1.

Begge vedtakene åpner for unntak for personer i samfunnskritiske stillinger, pendlere osv.

Er du i tvil om hvordan disse vedtakene vil påvirke deg og din hverdag, kan du ta kontakt på koronatelefonen tlf 72 40 25 57, Servicetorget eller på kommunens facebookside for ytterligere informasjon.

Arne Opdahl (nærmest) er kommuneoverlege i Rennebu. Her fra et møte i kriseledelsen sammen med ordfører Ola Øie og kommunedirektør Per Øivind Sundell. 

 

Vedtaket

Vedtaket betyr at du som ikke har fast bolig/bosted eller arbeidssted i kommunen forbys å overnatte her. Videre betyr det 14-dagers karantene for alle innbyggere i Rennebu som reiser utenfor kommunegrensa og kommer tilbake, uavhengig av varighet på reisen.

Dermed vil du som utenbygds kunne komme til Rennebu på dagsturer. Selv om vi oppfordrer til å begrense turen hit og kun komme om du anser det som strengt nødvendig.

Egne regler gjelder fortsatt for tilreisende fra fylkene sør for Dovre. Personer som er tilreisende fra fylkene sør for Dovre (Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestlandet) og som ikke har bolig/bosted i kommunen forbys å oppholde seg i kommunen.

Rennebu kommune har mye gjennomgangstrafikk. Reisende i dette vedtaket er ikke å forstå som de som er på gjennomreise.  Det forventes likevel at de som er på gjennomreise ikke oppsøker store folkemengder, og gjør sitt ytterste for å begrense smittespredning.

Du som bor i Rennebu vil ikke kunne dra på dagsturer ut av kommunen, uten å settes i karantene. Dere som allerede er på besøk i nabokommuner i dag må naturligvis ha anledning til å komme tilbake uten karantenetid, da det er kort varsel på dette vedtaket.

Nødetater er unntatt dette vedtaket.

Det samme gjelder følgende:

  • Personer som av helsemessige årsaker reiser til undersøkelser og kontroller og som ikke overnatter utenfor kommunens grenser, unntas fra dette vedtakets karantenekrav. Det oppfordres til at undersøkelser som kan utsettes blir utsatt. Unntaket gjelder også for ledsager dersom det er nødvendig.
  • Personer som eventuelt dagpendler i egen bil til en annen kommune unntas fra karantenekravet. De personer dette gjelder innprentes plikten til ikke å utsette seg for smittesituasjoner i nabokommunen. Dvs. at det er strengt regime på at dagpendlingen kun gjelder dirkete til/fra hjemmet/jobbsted.
  • Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.