Feiende korpsmusikk og staselige biler satte sitt preg på nasjonaldagen i Rennebu

Rennebu skolekorps og Innset hornmusikk delte oppdragene brodelig mellom seg og veteranbilkortesjen kjørte bygda rundt.
Nyheter

Allerede klokken halv ni var Rennebu skolekorps på Nerskogen, der de stilte opp ved skolen og marsjerte frem til landhandelen. Det var starten på det som trygt kan betegnes som en hektisk dag for våre unge musikanter.