- Vil legge oss i selene for å bli bedre til å kommunisere utad

ONF har iverksatt tiltak for å bli flinkere til å få ut informasjon om arbeidet foreningen legger ned til deres medlemmer.

Stein Mellemseter i ONF.   Foto: Truls Lereggen

Nyheter

Oppdal næringsforening (ONF) sendte denne uken ut deres første nyhetsbrev rundt sine prosjekter og aktiviteter. Det er foreningens først steg på veien mot å bli bedre til å kommunisere og informere om arbeidet som gjøres.