Rødt farevarsel: Stor snøskredfare i fjellet

Har du planer om å tilbringe godværsdagen på fjelltur, bør du kanskje revurdere.
Nyheter

NVE melder på sine nettsider at det er stor fare for snøskred i Trollheimen og ber folk unngå alt av skredterreng fra midt på dagen, onsdag 20. mai.

Årsaken til det er at stigende temperaturer og kraftig solinnstråling vil gi naturlig utløste skred i mange himmelretninger. Sørlig sektor vil være særlig utsatt.

Nattefrosten bidrar til å senke skredfaren på morgenkvisten. Skredfaren vil være størst ut på ettermiddagen. Faren er aller størst i ytre strøk av Trollheimen, hvor det har kommet mest snø.

Fokksnø er fortsatt hovedproblemet i høyden og det har kommet mye snø slik at skredene kan bli svært store. De store mengdene snø, i kombinasjon med temperaturstigning, danner spenninger i snøen. Store naturlig utløste skred kan gå i flere himmelretninger. Det vil også kunne gå mange mindre løssnøskred i solvendte heng.

NVE ber folk unngå å ferdes i områder som er utsatt for glideskred.

- Det er store skavler i fjellet, vær forsiktig ved ferdsel på rygger og topper. Husk på at skavlbrudd også kan løse ut skred i underliggende terreng, skriver NVE.

NVE skriver at våte løssnøskred kan nå skredutsatte veier og bebyggelse. Slike skred følger vanligvis faste skredløp. Friluftsfolk bes holde seg unna alt terreng som er brattere enn 30 grader, samt utløpssonene nedenfor disse.


Her er det fare for stor vårflom med snøsmeltingen

Gradvis varmere vær fram mot helgen vil gi snøsmelting i lavere fjellstrøk. Dette vil gi noe økt vannføring i elver – men det er egentlig bare godt nytt. 

Skifter ut rekkverk langs Gråura med korona-millioner

Statens vegvesen oppgraderer rekkverk på riksveg 70 mellom Oppdal og Sunndalsøra med ekstramidlene som Stortinget har bevilget i forbindelse med koronapandemien.