Tar over driften ved Kongsvold Fjellstue

Frichs tar over driften.

IDYLLISK: Kongsvold Fjellstue ligger fint til ved E6 på Drivdalen. KONGSVOLD FJELDSTUE: Her har reisende søkt ly for natten gjennom mange hundre år. Fjellstua er i dag ett av våre «historiske hoteller». Kongsvold Fjeldstue 

Nyheter

Riksantikvaren opplyser at en ny driver av Kongsvold Fjellstue er på plass. Det er Øyvind Frich via Frich´s Hotel og Spiseri som skal drive fjellstua. De starter opp 15. juni.