Arbeidsledigheten fortsetter å synke

Den gradvise gjenåpningen av landet har en positiv effekt på arbeidsmarkedet. Også i Trøndelag. 

Mellom 4 og 5,9 prosent av arbeidsstyrken i Oppdal og Rennebu er for øyeblikket (uke 21) uten jobb.  Foto: NAV

Nyheter

5,8 prosent av arbeidsstyrken i Trøndelag er helt ledige i uke 21, viser ny statistikk fra NAV. Det er en nedgang på 1 606 personer fra forrige uke. Antall delvis ledige økte med 138 personer og 5,4 prosent er nå delvis ledige i fylket. Antall arbeidssøkere i tiltak holder seg stabilt. Til sammen 11,6 prosent av arbeidsstyrken er registrert som arbeidssøkere i uke 21. I forrige uke var andelen 12,2 prosent.