- Kulturarven lever ikke lenge uten håndverkere som forstår den gamle håndverkstradisjonen

KulturminneCompagniet er en av flere som har sendt inn anbud i forbindelse med utbedring av tørrmurte vegmurer langs Vårstigen.

  Foto: Arkivfoto

Nyheter

KulturminneCompagniet er en av flere som har levert inn anbud i forbindelse med utbedring av tørrmurte vegmurer bygget i stein, steinsatte stikkrenner og grøfter, samt rydding av stein på Kongevegen over Dovrefjell langs strekningen Vårstigen i Oppdal kommune.