- Fortsatt stor sannsynlighet for stor vårflom

NVE melder fredag at det fortsatt er stor sannsynlighet for stor vårflom i flere deler av landet.

  Foto: Bernt Sveås Aalbu

Nyheter

Snøsmeltingen er i gang for fullt i fjellet. Foreløpig er vårflommen moderat, men det er fortsatt svært mye snø i høyden, skriver NVE i en pressemelding, og slår samtidig fast at sannsynligheten for stor vårflom fortsatt er høy.

Etter noen kjølige dager i fjellet, er temperaturene ventet å stige igjen de nærmeste dagene. Dette setter igjen fart på snøsmeltingen og NVE venter økende vannføring i pinsen i mange vassdrag.

- For de nærmeste fem-seks dagene ser værutviklingen gunstig ut med tanke på vårflommen over hele landet. Temperaturer som gjør at det smelter passe mye snø uten at vi har nedbør, er gunstig. Da får vi en middels stor vårflom uten mye skader, sier Hege Hisdal, direktør for hydrologisk avdeling i NVE.

- Vi må være oppmerksomme på at hvis været blir litt annerledes enn det som er varslet, vil det påvirke flomnivåene mye, fortsetter Hisdal.

Fortsatt mulighet for stor vårflom

Selv om snøsmeltingen har begynt ligger det fortsatt store snømengder i fjellet, som kan gi stor vårflom de neste ukene både i nord og i sør.

- Det er fortsatt reelt at vi kan få stor vårflom i tiden fremover, dersom det blir høy temperatur med mye snøsmelting, særlig i kombinasjon med mye regn. Langtidsvarslene er svært usikre og derfor er det knyttet usikkerhet til hvor stor flommen blir, sier Hisdal.

NVEs varslingstjenester følger med på flomsituasjonen

NVEs varslingstjeneste følger nøye med på utviklingen i elvene, og flomvarsler blir publisert på varsom.no og Varsoms Twitter-profil. Det er utstedt varsel om flom på gult nivå fra søndag i Nord-Norge. Det er også utstedt nye jordskredvarsel for helgen fra lørdag for Sør-Norge, og fra søndag for deler av Nordland og Trøndelag.

Flomfaren og jordskredfaren i Oppdal omtales av NVE som betydelig (gult nivå) på lørdag og søndag.


NVE avblåser faren for storflom i store deler av landet

Varmt vær de neste dagene gjør at NVE avlyser faren for storflom over det meste av landet. Det eneste unntaket er Finnmark.

 

Åtte millioner kroner til flomsikring - en god slump av pengene går til Oppdal

Tre entreprenører går så raskt som mulig i gang med akutte flomsikringstiltak ved Driva.

 

Så mye nydyrket areal har blitt godkjent i Trøndelag siden 2010

Oppdal og Rennebu befinner seg i hver sin ende av skalaen i Trøndelag.