Flere svensker observert ved Orkla: - Ingen grunn til panikk

Både fiskere og lokalbefolkning har uttrykt bekymring, etter å ha observert flere svenske biler langs lakseelven Orkla.

Flere fiskere og lokale innbyggere har ringt Orkla fellesforvaltning og rapportert om svensker som ferdes langs elva. Landegrensene mellom Sverige og Norge er for øyeblikket stengt på grunn av koronapandemien.  Foto: Rune Krogdahl

Nyheter

- Vi har fått mange telefoner på grunn av svenske biler og samlinger av flere svenske biler langs Orkla. En del reagerte og trodde at det kom hauger og dunger med svenske fiskere over grensa. I helga virket det som det gikk litt panikk i folk. Det er absolutt ingen grunn til panikk, slår Rune Krogdahl i Orkla fellesforvaltning fast overfor Opdalingen.