Foreslår ny E6 og nytt kryss på Ulsberg

Nye Veier og Statens vegvesen foreslår fem kilometer ny E6 og et nytt kryss sørøst for Ulsberg.

Nye Veier og Statens vegvesen foreslår å flytte E6 til østsiden av jernbanelinjen. 

Nyheter

- Løsningen gjør at det bygges fem kilometer med ny E6 og nytt kryss mellom E6 og rv. 3. Plassering og utforming av krysset tar høyde for sannsynlig utvikling av både rv. 3 og E6. Krysset bygges som et toplanskryss og gir vesentlig bedre trafikksikkerhet. Reisetiden kortes betydelig ned når hastigheten økes nord for krysset og høyere hastighet sørover til dagens E6. Den nye traséen gir bedre stigningsforhold, lavere forbruk av drivstoff og utslipp av klimagasser, forklarer prosjektsjef Arild Mathisen i Nye Veier i en pressemelding.