Ønsker å evaluere krisestabsarbeidet

Fylkesmannen avvikler kriserapporteringen.

Ordfører Geir Arild Espnes.  Foto: Jan Are Melgård

Nyheter

Krisestaben i Oppdal kommune har i dag hatt et nytt møte. Her kommer det blant annet frem at 194 personer har blitt testet for korona i Oppdal, noe som tilsvarer 2,7 prosent av befolkningen.

Det er ikke registrert noen positive tilfeller i Oppdal siden 26. mars.

- Viktig at overvåkningen fortsetter

Ordfører Geir Arild Espnes sier i pressemeldingen at luftveisklinikken fungerer godt og vil være åpen ut august.

- Det er viktig at overvåkningen fortsetter. FHI skriver at vi må forberede oss på at epidemien kan vare flere år og muligheter for smittesporing fortsetter. En tenker nå at det kan komme en ny bølge høst/vinter 2020, sier ordføreren.

Han påpeker at det er viktig å være på vakt.

- Nå som ting normaliseres stadig mer, at vi minner hverandre på at selv om det har gått bra så langt, så ser vi fra andre plasser i verden oppblomstringer, så vi må være på vakt, sier han.

Avvikler kriserapporteringen

I pressemeldingen kommer det også frem av fylkesmannen nå vil avvikle kriserapporteringen. Da avsluttes også krisestaben fra og med i dag.

- Beredskapen beholdes, men nå som en del av den daglige driften. Vi vil rapportere ved nyheter om situasjonen i Oppdal, sier ordføreren.

Ordningen med servicevert i rådhuset avvikles fra 30. juni. Deretter skjer all henvendelse til rådhuset i servicetorget. Fylkesmannen har bebudet gjennomgang av smittevernplaner.

- Ordføreren vil foreslå for kommunestyret en evaluering av krisestabsarbeidet, og vil etter hvert komme med forslag til mandat. Forslaget vil innebære at en ber det største opposisjonspartiet Arbeiderpartiet, lede evalueringen. Krisestaben vil foreta en egenevaluering som vil bli stilt til rådighet for den politisk ledede evalueringen, sier Espnes.